ทัวร์โรงงาน

อุปกรณ์เครื่องจักรกลที่มีความแม่นยำ

factory01
factory03
factory02
factory04

อุปกรณ์กำจัดฝุ่นป้องกันสิ่งแวดล้อม

factory06
factory05

นิทรรศการ

factory07